Crkva sv. Jurja

crkva-sv.JurjaCrkva sv. Jurja se nalazi istočno od Gornjeg Krička iznad zaselka Juričići. Na mjestu današnje crkve prije se nalazila mnogo manja crkva koju je sagradio don Jure Juričić. U zapisniku primopredaje crkovinarstva iz 1880. god je crkva opisana. Tamo stoji: " Područna crkva sv. Jurja sagrađena u vapnu, nalazi se u odlomku Medići, pokrivena je pločom s rimskim zvonikom na kojem se nalazi zvono od 30 kg. U njoj se nalazi drveni oltar, a na njemu slika sv. Jurja na platnu."

Ta je crkva 1906. god. srušena i na njenu mjestu je sagrađena sadašnja. Ona je u katastarskim knjigama uknjižena kao čestica zgrade br. 127. Crkvena lađa je duga 10 metara, a široka 6 metara. Crkveno svetište je dimenzija 2.40 x 4 m. Dio oltara iznad menze je izradio splitski klesar Ante Frank 1940. god. Jure Medić pok. Ante je darovao kip sv. Jurja. Na crkvenom stropu se nalazila Gospina slika na platnu koja je nekoć bila na oltaru.

Za vrijeme župnika don Josipa Bebića, u crkvi sv. Jure su se događala mnoga vjerska okupljanja. Kako u tadašnje vrijeme nije bilo dozvoljeno prisustovati nastavi vjeronauka u školi, djeca su slušala vjeronauk u crkvi.

2001. god. je odlučeno krenuti u ponovnu obnovu crkve. Poboljšana je nosiva konstrukcija crkve.

Prezbiterij je pomaknut za dvije stepenice naprijed. U pozadini je postavljen kip Svetog Jure. Oltarni stol je premješten ispred, a u njega je ugrađen dio kamena sa starog oltara. Napravljen je AB kor i željezne kružne stepenice koje vode iz unutrašnjosti crkve do kora.

Na sredini stropa je predviđen prostor dimenzija 3,50x2,00 m unutar kojeg je postavljena slika koja prikazuje Isusovo uskrsnuće i 4 hrvatska blaženika. Slika je djelo hrvatskog slikara Ivaniševića.

Obnova crkve je trajala sedam mjeseci i danas su breljani ponosni na izgled crkve sv. Jurja. U crkvi se održavaju mise svake prve nedjelje u mjesecu i na blagdane Sv. Ivana i Sv. Jure te na Dušni Dan.

Nada Marušić