Časne sestre

Časna sestra Ivanka Vukušić - Elvira

Rođena je u Omišu, 25.01.1930. godine. U župi Brela službovala je dvaput: od 1976. do 1985. godine, te od 1992. godine sve do danas. Od samog početka svoje službe u našoj župi, neumorno i predano radi kao sakristanka i održava crkvu Sv. Stjepana Prvomučenika.

Skoro cijeli svoj život žrtvovala je župi Brela čemu i danas svjedoči breljanski narod prozvavši je "dobrim duhom crkve Sv. Stjepana". Radila je i molila, a to i danas čini za dobro svoga reda, provincije i naroda. Blistavi izgled breljanske ljepotice, župne crkve, najviše možemo zahvaliti upravo sestri Elviri.

Časna sestra Matea Periš

Rođena je 21. rujna 1969. u Splitu. U službi župe Brela je od 1995. godine kada je, na inicijativu tadašnjeg župnika don Ilije Vuletića, osnovan Dječji vrtić "Anđeo čuvar" čiji je osnivač Općina Brela. Od tada radi u vrtiću koji broji od 15 do 27 djece, ovisno o godini.